Farmasevtika ta’lim va tadqiqot institutidagi Axborot-resurs markazining maqsad va vazifalari

1.Axborot texnologiyalaridan foydalangan xolda foydalanuvchilarning muntazam va mustaqil ravishda ta’lim olishiga ko‘maklashish.

2.Milliy, ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni keng targ‘ib qilish va xalqning madaniy-tarixiy merosidan baxramand bo‘lishni ta’minlash, ma’naviy boy va uyg‘un kamol topgan shaxsning ijodiy usishi uchun imkoniyatlar yaratish.

3.Ta’lim muassasasi soxasiga va foydalanuvchilarning axborotlarga bo‘lgan extiyojlariga muvofiq Axborot-resurs markazi fondini shakllantirish, ma’lumotlar bazasini, elektron kataloglarni tashkil etish va yuritish.

4.Axborot-resurs markazini zamonaviy texnologiyalar bilan jixozlash asosida xizmat ko‘rsatishsifatini oshirish.

5.Foydalanuvchilarni asosiy axborot-kutubxona xizmatlari bilan bepul ta’minlash.

Axborot-resurs markazi fondi tarkibi to‘g‘risida to‘liq axborot berish;

Matbaa asarlari va boshqa xujjatlarni qidirish va tanlashda maslaxat berish;

-Foydalanuvchilar, raxbariyat, professor-o‘qituvchilar tarkibi, ilmiy xodimlar va doktorantlarning axborotlarga bo‘lgan extiyojini ta’minlash.

-Toshkent shaxridagi Farmasevtika Ta’lim va Tadqiqot instituti Axborot-resurs markazi tarkibi:

-Toshkent shaxridagi Farmasevtika Ta’lim va Tadqiqot instituti Axborot-resurs markazining jami fondi 881 tani tashkil etib, shundan:

277 ta  o‘quv darsliklari;

132 ta o‘quv qo‘llanmalari;

127 ta ensiklopediya va ensiklopedik lug‘atlar;

25 ta qo‘llanma;

45 ta Tib qonunlari kitobi;

36 ta Normativ-xuquqiy xujjatlar;

197 ta fanlar ichida qo‘shimcha adabiyotlar;

42 ta badiiy adabiyotlar mavjud.