2022-2023 o’quv yildan faoliyat yuritadigan kafedralar ro’yxati

1. Noorganik, fizik-kolloid kimyo kafedrasi

2. Analitik va farmatsevtik kimyo kafedrasi

3. Organik, biologik va toksikologik kimyo kafedrasi

4. Farmaknoziya va botanika kafedrasi

5. Farmatsevtik texnologiya kafedrasi

6. Farmatsevtikada boshqaruv va iqtisodiyot kafedrasi

7. Fizika, matematika va axborot texnologiyalar kafedrasi

8. Farmakologiya kafedrasi

9. Tibbiy va biologik fanlar kafedrasi

10. Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

11. Tillar kafedrasi