2022-2023 ўқув йилдан фаолият юритадиган кафедралар руйхати

1. Ноорганик,физик-коллоид кимё  кафедраси

2. Аналитик ва фармацевтик  кимё  кафедраси

3. Органик, биологик ва   токсикологик кимё  кафедраси

4. Фармакогнозия ва ботаника  кафедраси

5. Фармацевтик  технология кафедраси

6. Фармацевтикада  бошқарув  ва иқтисодиёт  кафедраси

7. Физика,математика ва ахборот  технологиялар  кафедраси

8. Фармакология кафедраси

9. Микробиология  кафедраси

10. Ижтимоий-гуманитар фанлар  кафедраси

11. Тиллар кафедраси