2- bosqich 212-guruh talabalarining "Organik kimyo" laboratoriya darsidan lavha

✅ 2- bosqich  212-guruh talabalarining  "Organik kimyo" laboratoriya darsidan lavha.

✅ O'qituvchi:  Organik, biologik va toksikologik kimyo kafedrasi dotsenti Yo'ldosheva Muborak Azimovna

✅ Mavzu:  Besh a’zoli bir geteroatom tutgan geteroxalqali birikmalar.

✅ Laboratoriya ishi:  Sliz kistotasi asosida furan va uni hosilalarini olinishi